Foto Fokko


......koop die hits......!


Foto Fokko


......bewegen......?


Foto Fokko


......ja,ja, ho nou maar.......


Foto Fokko


...... ook Fokko moet werken voor de kost .......


Foto Fokko


...... en hard, reken maar .......


Foto Fokko


...... en wie niet zingt, die gaat nu naar huis .......


Foto Fokko


...... Fokko in de nieuwe outfit .......


Foto Fokko


...... Voor de opnames even naar de schmink .......


Foto Fokko


...... Niet nozel (onnozel) .......